Raporte financiare me karakter publik

Icon

Llogaria vjetore për vitin 2016 899.38 KB 231 downloads

...
Icon

Raporti financiar për vitin 2017 1.12 MB 213 downloads

...
Icon

Llogaria përfundimtare 2018 967.82 KB 129 downloads

...
Icon

Regjistri i donacioneve 2018 1.14 MB 136 downloads

...
Icon

Raporti vjetor financiar 2018 1.14 MB 150 downloads

...
Icon

Raporti i donacioneve 01.01.2019 - 30.06.2019 321.44 KB 89 downloads

2019-07-15 ...