Icon

Llogaria vjetore për vitin 2016 899.38 KB 247 downloads

...
Icon

Raporti financiar për vitin 2017 1.12 MB 228 downloads

...
Icon

Llogaria përfundimtare 2018 967.82 KB 143 downloads

...
Icon

Regjistri i donacioneve 2018 1.14 MB 152 downloads

...
Icon

Raporti vjetor financiar 2018 1.14 MB 166 downloads

...
Icon

Raporti i donacioneve 01.01.2019 - 30.06.2019 321.44 KB 104 downloads

2019-07-15 ...
Icon

Raporti financiar vjetor 2019 1,010.66 KB 15 downloads

...
Icon

Regjistri i donacioneve 2019 558.67 KB 15 downloads

...
Icon

Llogaria përfundimtare 2019 1.36 MB 19 downloads

...