Raporte financiare me karakter publik

Icon

Llogaria vjetore për vitin 2016 899.38 KB 202 downloads

...
Icon

Raporti financiar për vitin 2017 1.12 MB 183 downloads

...
Icon

Llogaria përfundimtare 2018 967.82 KB 99 downloads

...
Icon

Regjistri i donacioneve 2018 1.14 MB 104 downloads

...
Icon

Raporti vjetor financiar 2018 1.14 MB 117 downloads

...
Icon

Raporti i donacioneve 01.01.2019 - 30.06.2019 321.44 KB 55 downloads

2019-07-15 ...