_MG_0017
Emri: Abdush Demiri
E-mail: abdushdemiri@levizjabesa.mk
Datëlindja: 26.02.1981
Shkollimi: Fakulteti ekonomik
Punësimi: Kontabilist i licencuar
_MG_0033
Emri: Adnan Azizi
E-mail: adnanazizi@levizjabesa.mk
Datëlindja: 02.06.1974
Shkollimi: Fakulteti i gjuhëve
Punësimi: Biznes privat
_MG_0009
Emri: Afrim Gashi
E-mail: afrimgashi@levizjabesa.mk
Datëlindja: 09.11.1977
Shkollimi: Jurist (Magjistrant i shkencave politike)
Punësimi:
img1456060243662
Emri: Atixhe Maksuti
E-mail: atixhemaksuti@levizjabesa.mk
Datëlindja: 17.09.1988
Shkollimi: Magjistër i ekonomisë (PhD Candidate)
Punësimi: Udhëheqëse në Qendër për kurse dhe trajnime
Bejtulla Demiri
Emri: Bejtulla Demiri
E-mail: bejtullademiri@levizjabesa.mk
Datëlindja: 17.04.1977
Shkollimi: Doktor i shkencave politike
Punësimi: Profesor universitar
_MG_0010
Emri: Blerim Sejdiu
E-mail: blerimsejdiu@levizjabesa.mk
Datëlindja: 04.09.1985
Shkollimi: Magjistrant i shkencave juridike
Punësimi: Përgjegjës i çështjeve juridike – Universiteti Ndërkombëtar Ballkanik
B.E
Emri: Bukurije Emrullai Ahmedi
E-mail: bukurijeeahmedi@levizjabesa.mk
Datëlindja: 11.02.1965
Shkollimi: Fakulteti Filologjik, Dega Gjuhë Frënge
Punësimi: Profesoreshe e Gjuhës Frënge , SH.M.K."Drita"- Kërcovë
_MG_0026
Emri: Daim Luçi
E-mail: daimluci@levizjabesa.mk
Datëlindja: 06.12.1991
Shkollimi: Magjistrant në shkencat politike
Punësimi:
_MG_0016
Emri: Driton Sulejmani
E-mail: dritonsulejmani@levizjabesa.mk
Datëlindja: 28.07.1984
Shkollimi: Ekonomist
Punësimi: Profesor në SHMQSH “Cvetan Dimov” - Shkup
_MG_0031
Emri: Emrli Asani
E-mail: emrliasani@levizjabesa.mk
Datëlindja: 02.05.1986
Shkollimi: Magjistër i Administratës Publike
Punësimi: Inspektorati Shtetëror i Tregut -Gostivar
_MG_0029
Emri: Femi Jusufi
E-mail: femijusufi@levizjabesa.mk
Datëlindja: 18.07.1980
Shkollimi: Fakulteti i ndërtimtarisë
Punësimi: Mësimdhënës në shkollë të mesme
_MG_0028
Emri: Hysein Dika
E-mail: hyseindika@levizjabesa.mk
Datëlindja: 05.01.1965
Shkollimi: Fakulteti elektronik
Punësimi: Dogana e Republikës së Maqedonisë
_MG_0021
Emri: Hysni Ismaili
E-mail: hysniismaili@levizjabesa.mk
Datëlindja: 23.06.1963
Shkollimi: Doktor i shkencave të mjekësisë
Punësimi: USHT
Kastriot R
Emri: Kastriot Rexhepi
E-mail: kastriotrexhepi@levizjabesa.mk
Datëlindja: 29.04.1968
Shkollimi: Biznes administratë
Punësimi:
_MG_0019
Emri: Lulzim Aliu
E-mail: lulzimaliu@levizjabesa.mk
Datëlindja: 01.05.1977
Shkollimi: Doktor i filologjisë
Punësimi: Profesor universitar
Njomza
Emri: Njomza Imeri-Ismaili
E-mail: njomzaimeri@levizjabesa.mk
Datëlindja: 30.12.1983
Shkollimi: Fakulteti juridik
Punësimi:
_MG_0012
Emri: Rexhep Memedi
E-mail: rexhepmemedi@levizjabesa.mk
Datëlindja: 17.11.1980
Shkollimi: Doktor specijalist – pedijatër Doktorant në shkencat e mjekësisë
Punësimi: Pedijatër – Klinika Universitare për sëmundje të fëmijëve - Shkup
Sara Shaban
Emri: Sara Shaban
E-mail: sarashaban@levizjabesa.mk
Datëlindja: 15.12.1990
Shkollimi: Master i shkencave në administrim të biznesit
Punësimi: Këshilltare studentore në Universitetin Ndërkombtarë Ballkanik
_MG_0007
Emri: Sedat Sulejmani
E-mail: sedatsulejmani@levizjabesa.mk
Datëlindja: 29.09.1975
Shkollimi: Teologji pedagogjike
Punësimi: Afarist
_MG_0002
Emri: Skender Rexhepi – Zejd
E-mail: skender.rzejd@levizjabesa.mk
Datëlindja: 03.04.1968
Shkollimi: Fakulteti filologjik
Punësimi: Sektori privat
_MG_0023
Emri: Shaban Zendeli
E-mail: shabanzendeli@levizjabesa.mk
Datëlindja: 09.03.1961
Shkollimi: Fakulteti ekonomik
Punësimi: Dogana e Republikës së Maqedonisë
_MG_0006
Emri: Zeqirija Ibrahimi
E-mail: zeqirijaibrahimi@levizjabesa.mk
Datëlindja: 14.06.1977
Shkollimi: Doktor i shkencave filologjike
Punësimi: Bashkëpunëtor shkencor në Institutin e Trashigimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve - Shkup
Z.A.
Emri: Zirafet Agushi
E-mail: zirafetagushi@levizjabesa.mk
Datëlindja: 12.04.1984
Shkollimi: Fakulteti Filologjik -Gjuhë dhe Letërsi Shqipe
Punësimi: Profesoreshë e Gjuhës dhe Letërsisë Shqip, SH.M.E.K " 8 Shtatori" Tetovë
XhemailCupi
Emri: Xhemail Çupi
E-mail: xhemailcupi@levizjabesa.mk
Datëlindja: 31.12.1980
Shkollimi: Phd në Shkencat Politike
Punësimi: I punësuar në Muftininë e Dibrës